Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

COVID-19: UPUTE nastavnicima i studentima o izvođenju nastave na daljinu

Upute nastavnicima i studentima o izvođenju nastave na daljinu u vezi sa situacijom pojave koronavirusa.

UPUTE