Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

HRZZ :: Tematski natječaj za istraživačke projekte

Hrvatska zaklada za znanost objavila je poseban tematski natječaj za istraživačke projekte "Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije" (IP-CORONA-2020-04). Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade poveznica

Rok za prijavu na natječaj je 20. travanj 2020. godine u 13 sati.

Pozivamo sve zainteresirane istraživače da se prijave na natječaj, a pitanja možete uputiti e-poštom na adresu ip-corona@hrzz.hr ili telefonski na broj 051-228-690.