Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Projekt "AGROS - AGRofood sustainable gOalS"

Projekt je sufinanciran preko programa Erasmus+ (KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training), European Commission

 Naziv projekta: AGRofood sustainable gOalS "AGROS"

Koordinator: Organization Earth, GR

Partneri: 

  • Enoros Consulting Ltd, CY
  • Universidad de Granada, ES 
  • Sveučilište u Zagrebu (Agronomski fakultet) za koji je kontakt osoba i koordinator: doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur i tim u sastavu: prof. dr. sc. Sandra Voća i doc. dr. sc. Ante Galić, HR
  • BioSense Institute, RS
  • Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma, LT

Ukupni budžet projekta: 192.711,00 EUR 

Sažetak projekta

AGROS projekt ima za cilj: pojačati kapacitete u obrazovanju i osposobljavanju stručnjaka u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, zaposlenika zaposlenih u drugim sektorima, nezaposlenih diljem Europe i to uspostavljanjem inovativne metodologije i seta stručnih materijala temeljenih na Ciljevima održivog razvoja (SDG) u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Održan je i prvi sastanak projektnog tima, od 03.-04.12.2019., u Ateni, Grčka gdje su se imali priliku upoznati svi projektni partneri te dogovoriti aktivnosti za prvo razdoblje provedbe projekta.

Fotogalerija

Projekt :: AGROS - AGRofood sustainable gOalS
Projekt :: AGROS - AGRofood sustainable gOalS
Projekt :: AGROS - AGRofood sustainable gOalS