Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

CEU :: Kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu

Srce je izradilo preporuke za nastavnike kako objaviti obrazovne materijale u otvorenom pristupu, a slijedom poziva kojeg je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo visokim učilištima na otvoreni pristup obrazovnim materijalima za studente [2]. Javno dostupni obrazovni materijali u elektroničkom obliku mogu studentima olakšati usvajanje novih znanja i vještina u razdoblju kada im je nedostupno uobičajeno praćenje nastave u učionici ili kada žele proširiti svoje spoznaje. Kroz navedene preporuke za nastavnike naziva Moji materijali u otvorenom pristupu [3], nastavnici mogu saznati kako na jednostavan način javno objaviti obrazovne materijale koje posjeduju i smatraju vrijednima dijeljenja. 

Više možete pročitati na: https://www.srce.unizg.hr/vijesti/moji-materijali-u-otvorenom-pristupu-preporuke-za-nastavnike-visokih-ucilista/objav2020-04-06

 

S poštovanjem,

Sandra Kucina

dr.sc. Sandra Kučina Softić, M. Sc. in Digital Education
pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima Srca
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce),
www.srce.unizg.hr [1]
sskucina@srce.hr, tel: +385 1 616 5172, mob: +385 99 3179 075

Links:

  1.  http://www.srce.unizg.hr
  2. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2020/Poziv%20visokim%20ucilistima%20na%20otvoreni%20pristup%20obrazovnim%20materijalima%20za%20studente%20-%2015.%20ozujka%202020..pdf
  3. https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/otvoreni-pristup/preporuke_oer_20200403.pdf