Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2019./2020.

Pravo na sudjelovanje imaju svi nastavnici odnosno timovi nastavnika koji su navedeni kao koordinatori modula u redu predavanja Agronomskog fakulteta za tekuću akademsku godinu.
Svaki nastavnik u akademskoj godini može prijaviti na natječaj samo jedan e-kolegij. Svaka nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Odobreni fond nagrada za ovu akademsku godinu iznosi 10.000,00 kuna.

Ovisno o pristiglim prijavama na natječaj, mogu se dodijeliti ove nagrade:

 • glavna nagrada za najbolji e-kolegij u tekućoj godini (najmanje 60% iznosa nagradnog fonda)
 • dodatne nagrade (ukupno do 40% iznosa nagradnog fonda):
  • nagrada za pedagoška/didaktičko oblikovanje e-kolegija
  • nagrada za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju
  • nagrada za uporabu društvenoga softvera u e-kolegiju
  • posebna nagrada ocjenjivačkoga suda

U jednoj godini može se dodijeliti najviše jedna glavna nagrada i najviše dvije dodatne nagrade. Ocjenjivački sud može odlučiti da ne dodijeli glavnu nagradu ili neku  od dodatnih nagrada.

Prijava kolegija za nagradu obavlja se slanjem prijave (u elektroničkom obliku) na adresu Dekanata Agronomskog fakulteta do 21. svibnja 2020. godine. Prijava se dostavlja Povjerenstvu za e-učenje na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta, te obvezno treba sadržavati:

 • osnovne podatke o e-kolegiju i nastavnicima koji su priredili e-kolegij
 • kratki opis sadržaja i koncepcije e-kolegija
 • osvrt nastavnika na razloge, koncepciju i način uporabe tehnologije pri izvođenju e­ kolegija
 • izvješće o provedbi e-kolegija u tekućoj akademskoj godini, koje uključuje podatke o broju studenata koji su se koristili sadržajem e-kolegija
 • podatke o online pristupu e-kolegiju odnosno internetskoj stranici e-kolegija
 • podatke za kontakt najmanje petero polaznika/polaznica e-kolegija.

Po isteku natječaja Povjerenstvo za e-učenje će na mrežnim stranicama  Fakulteta objaviti popis svih valjano prijavljenih e-kolegija. Ocjenjivački sud kojeg imenuje Povjerenstvo za e-učenje Agronomskog fakulteta će po zaključenju roka za prijavu ocijeniti prijavljene kolegije prema kriterijima navedenim u Pravilniku o dodjeli nagrada za najbolji e-kolegij.

Ocjenjivački sud dužan je nakon pregleda i ocjene prijavljenih kolegija konačan prijedlog za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij dostaviti Povjerenstvu za predlaganje godišnjih nagrada, odlikovanja i sličnih javnih priznanja do 25. svibnja 2020. godine.

Odluka o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij s popisom nagrađenih autora i naslovima kolegija objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta najkasnije tri dana prije svečane dodjele nagrade.

Nagrade se dodjeljuju na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća na Dan Fakulteta.

Natječaj

Pravilnik o nagradama za najbolji e-kolegij

Obrazac prijave