Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Webinari - Teams for Eduacation za visoko obrazovanje

Microsoft je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Srcem pripremio webinare koji mogu pomoći nastavnicima, studentima i IT službama u visokom obrazovanju da lakše organiziraju i prate online nastavu.

Na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljena je vijest o održavanju webinara  - Teams for Eduacation za visoko obrazovanje https://mzo.gov.hr/vijesti/webinari-teams-for-eduacation-za-visoko-obrazovanje/3686