Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Krešimir Kavčić, mag. ing. agr. / mag. oecol. et prot. nat.

Datum održavanja:

Ekologija ponašanja i morfološke osobine divokoza Dinarske regije
ponedjeljak, 27.04. :: 10 sati :: online

Ekologija ponašanja i morfološke osobine divokoza Dinarske regiie :: ponedjeljak, 27.04. :: 10 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Jitsi (https://jitsi.org/), a biti će dostupna 27.04. od 9 sati na: https://meet.jit.si/RUPICAPRAPHD.

Predloženi mentori:

  • izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Marco Apollonio, University of Sassari, Faculty of Veterinary Medicine.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • izv.prof.dr.sc. Dean Konjević, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet,

Sažetak

U Dinarskoj regiji Hrvatske razlikujemo dvije podvrste Sjeverne divokoze, Balkansku (R. rupicapra balcanica) i Alpsku divokozu (R. rupicapra rupicapra) koje hibridiziraju na području planine Velebit. Uz to, prilagođene su specifičnim staništima Dinarskih planina te su slabo istražene. Cilj ove doktorske disertacije je utvrditi obrasce ponašanja i razvoj morfoloških karakteristika populacija divokoza Dinarske regije. Pomoću senzornih kamera utvrdit će se obrasci aktivnosti te kompetitivni odnosi s drugim vrstama. Nadalje, metodom osmatranja s pomoću optičkih uređaja velikog povećanja, proučavat će se obrasci ponašanja jedinki tijekom istraživanja. Uz to, stečeni trofeji omogućit će analize razvoja rogova Dinarske populacije. Rezultati istraživanja dat će novi uvid u ekologiju i evoluciju ove vrste s obzirom na iznimno specifična područja obitavanja divokoza, te omogućiti donošenje boljih smjernica gospodarenja u budućnosti