Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu

Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Školom narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskoga fakulteta dalo je preporuke za nastavak održavanja aktivnosti sveučilišne nastave s obzirom na pandemiju COVID 19. 

PREPORUKE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA PREDDIPLOMSKU, DIPLOMSKU I POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19

Preporuke se odnose na sastavnice Sveučilišta koje nisu pogođene posljedicama potresa na području Grada Zagreba te čija znanstvena i nastavna infrastruktura nije privremeno i/ili trajno neupotrebljiva.

Ostanimo odgovorni

www.unizg.hr