Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: lvana Plavšin, mag.biol. i mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Genomska selekcija za svojstva kvalitete zrna pšenice
Četvrtak, 14.05. :: 10 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom (https://zoom.us/), a biti će dostupna 14.05. od 9:50 sati na: https://us04web.zoom.us/j/78966826142?pwd=WjJ1MWJQVGk4V0laREZLNVE5aVZVQT09

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • dr. sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • dr.sc. Krešimir Dvojković, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek

Sažetak

Selekcija za svojstva kvalitete zrna pšenice (Triticum aestivum L.) često iziskuje mnogo vremena i financijskog ulaganja budući da zahtijeva fenotipizaciju u završnim fazama razvoja novih linija i sorata. Razvoj metoda visoko-propusne genotipizacije u posljednjih desetak godina omogućio je pouzdana i brza predviđanja oplemenjivačkih vrijednosti isključivo na osnovu informacija o molekularnim markerima. Genomska selekcija jedna je od metoda koje omogućuju predviđanje oplemenjivačke vrijednosti jedinki koja istovremeno u model uključuje informacije o markerima duž cijelog genoma. Glavni cilj ovog istraživanja bit će istražiti potencijal nekoliko modela genomske selekcije za predviđanje različitih svojstava kvalitete zrna pšenice koristeći dvije biparentalne populacije ozime pšenice. Odredit će se i utjecaj različite veličine trenažne populacije, heritabilnosti svojstva, i broja markera na točnost predviđanja, s ciljem predlaganja optimalnog scenarija za genomsku selekciju unutar biparentalnih populacija.