Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poduzimanje mjera sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVID-19

Mjere Agronomskog takulteta sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu vezano za nastavak održavanja aktivnosti sveučilišne nastave s obzirom na pandemiju COVID-19

afz_nastava_preporuke_2020515.pdf