Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2020./21. (1. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./21. (1. krug).

Prvi krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost u razdoblju od 01.08.2020. - 15.02.2021. Erasmus+ stručna praksa u akademskoj godini 2020./21. mora završiti najkasnije 30.09.2021.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Minimalno trajanje stručne prakse u sklopu programa Erasmus+ je 2 mjeseca do najviše 12 mjeseci.

Financijska potpora iznosi 670 do 720 € mjesečno, ovisno o zemlji u koju student odlazi, a financira se cjelokupno razdoblje odobrene mobilnosti. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa te studente s invaliditetom i drugim posebnim potrebama dodjeljuje se dodatna financijska potpora. Princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served“).

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje u državama članicama EU, te Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Student sam ili u dogovoru s voditeljem studija/mentorom pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. 

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/

Rok za prijavu: 15. lipnja 2020. 

(postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava) 

Dodatne informacije te predaja prijava: postupak prijave je uslijed izvanrednih okolnosti epidemije i potresa, predviđen isključivo elektroničkim putem. Student dostavlja potrebnu prijavnu dokumentaciju Uredu za međunarodne odnose Agronomskog fakulteta na adresu umo@agr.hr. Popis dokumenata nalazi se u tekstu natječaja, str. 5. 

Ured za međunarodne odnose - UMO (u zamjenu ECTS koordinatora): umo@agr.hr, 01 239 3611, V paviljon, 3. kat