Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ivana Paladin Soče, mag.ing.agr

Datum održavanja:

Životni ciklus i molekularna karakterizacija novog karantenskog štetnika agruma trnovitog štitastog moljca Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) (Hemiptera: Aleyrodidae) u Republici Hrvatskoj
srijeda, 10.06. :: 10 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom (https://zoom.us/), a biti će dostupna 10.06. od 10:00 sati na: https://us02web.zoom.us/j/87090241464?pwd=Q21zTWgwYmVENllhM3pUOHJXUlQxdz09

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Mladen Šimala, znanstveni suradnik, Centar za zaštitu bilja; Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Ivan Juran, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Katja Žanić, viša znanstvena suradnica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Sažetak

Trnoviti štitasti moljac agruma Aleurocanthus spiniferus je novi, dosad neistraženi karantenski štetnik na području Hrvatske. Utvrđen je 2018. godine u blizini Dubrovnika, a 2019. zabilježeno je širenje na nova područja, čemu su pogodovali polifagnost štetnika i klimatski uvjeti. Filogenetskim analizama štetnika u svijetu dokazano je postojanje većeg broja haplotipova na temelju sekvenci citokrom c oksidaza podjedinice I (COI) mitohondrijalne DNA (mtDNA), što će se po prvi puta u Hrvatskoj analizirati u istraživanju, a poslužiti će za rekonstrukciju mogućih putova invazije A. spiniferus u Hrvatsku. Utvrdit će se životni ciklus štetnika u vanjskim i kontroliranim uvjetima, te potencijalne nove biljke domaćini. Istraživanje će se provoditi 2 godine, a uključivat će prikupljanje praćenje i statističku obradu podataka. Istraživanje će dati nove spoznaje o prilagodbi vrste na klimatske uvjete na dubrovačkom području i stvoriti znanstvenu podlogu u sprječavanju širenja i suzbijanju štetnika.