Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati Natječaja za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij Ocjenjivački sud Povjerenstva za e-učenje donio je odluku da se za akademsku godinu 2019./2020. dodijele dvije nagrade za najbolji e-kolegij, i to:

  1. Glavna nagrada za najbolji e-kolegij Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (izv. prof. dr. sc. Mario Njavro i Tajana Čop, mag. ing. agr.)
  2. Posebna nagrada ocjenjivačkog suda za e-kolegij Objekti i oprema u tehnologiji mesa (doc. dr. sc. Ana Kaić)

Obrazloženje: Ocjenjivački sud Povjerenstva za e-učenje zaprimio je šest valjano pristiglih prijava te nakon pregleda i ocjenjivanja istih odlučio predložiti Povjerenstvu za nagrade da se za ovu akademsku godinu nagrade dva navedena e-kolegija s najvećim brojem bodova dobivenih od članova Ocjenjivačkog suda.

e-kolegij Broj bodova (najviše 30)
Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi 30
Objekti i oprema u tehnologiji mesa 19
Zaštićene oznake kvalitete mesa i mesnih proizvoda 18
Applied analysis of spatial dana using R 17
Tehnologija proizvodnje sladoleda 11
Povijest poljoprivrede 10

Predsjednik Povjerenstva za e-učenje
Prof.dr.sc. Zoran Luković