Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Nera Fabijanić, mag.ing.agr

Datum održavanja:

Utjecaj tehnike lova na razinu kortizola u krvi i fizikalne pokazatelje kakvoće mesa divlje svinje (Sus scrofa)
16.06. 2020. :: 08:30 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom (https://zoom.us/), a biti će dostupna 16.06. od 08:30 sati na: https://zoom.us/j/93373661674?pwd=QTZjeU9zcFFmRDFBSVdhYkVjZ2s3Zz09

Predloženi mentori:

  • doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Dean Konjević, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Renata Rafaj-Barić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Sažetak

Divlja svinja (Sus scrofa) zavičajna je vrsta divljači i trenutno nastanjuje gotovo cijeli teritorij Republike Hrvatske. Lov se smatra najučinkovitijim načinom gospodarenja populacijama divljači pa tako i divlje svinje. Međutim, različite tehnike lova na divlju svinju predstavljaju i potencijalni izvor stresa koji se između ostaloga fiziološki očituje u povišenoj razini kortizola u krvnom serumu. Pored trofeja, odstrel divljih svinja rezultira i značajnim količinama mesa čija kakvoća (boja, pH, mekoća, kalo kuhanja, kapajući gubitak mesnog soka) između ostalog ovisi o ante mortem postupcima s divljači. Stoga, cilj ove disertacije je utvrditi razinu kortizola u krvnom serumu divljih svinja odstrijeljenih primjenom različitih tehnika lova i njihovu povezanost s fizikalnim pokazateljima kakvoće mesa divljih svinja. Rezultati ovog istraživanja trebali bi pridonijeti boljem poznavanju reakcije divlje svinje na stres tijekom lova, te utjecaju istog na kakvoću mesa divlje svinje.