Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati :: Natječaj za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata (akademska godina 2019./20.)

Rezultati

akademska godina 2019./2020.

nastavnici koji predaju ≤ 159 studenata   nastavnici koji predaju > 159 studenata   Kreativnost u izvođenju nastave na daljinu  
Ime i prezime Broj bodova  Ime i prezime Broj bodova  Ime i prezime Broj bodova 
Ante Kasap  30 Ivica Kisić  56 Romana Caput-Jogunica  28
Dinka Grubišić 26 Romana Caput-Jogunica  35 Ivica Kisić 28
Maja Ferenčaković  25 Aleksandra Bensa  34 Aleksandra Bensa  19
Lari Hadelan  23 Ante Ivanković  26 Sanja Ćurković  19
Ivica Kos  22 Krešimir Salajpal  22 Vilim Filipović  18

*Prikazano je po 5 nastavnika sa svake liste koji su dobili najviše glasova.

Nastavnik (nastavnici) koji je osvojio najviše bodova na jednoj od lista bit će predložen za dodjelu Nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata.

Čestitamo!!!

Izvještaj o provedenom postupku

Na temelju Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Odbor za nastavu i izbor nastavnika je 27. svibnja 2020. godine na 9. redovitoj sjednici pod točkom 2.4., pokrenuo postupak za dodjelu Nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti te nas je imenovao u Radnu skupinu za provođenje postupka.

Glasanje je provedeno putem online upitnika dostupnog na mrežnoj stranici Fakulteta od 15. do 28. lipnja 2020. godine.  Pravo glasanja imali su svi studenti Agronomskog fakulteta.

Nastavnici fakulteta podijeljeni su u dvije liste na temelju medijana broja studenata kojima nastavnici predaju (skupina nastavnika koja predaje broju studenta koji je ≤ medijanu i skupinu koja predaje broju studenata većem od medijana). Studenti su sa svake liste trebali odabrati tri nastavnika koji su po njihovom mišljenju najbolji nastavnici. Za nagradu za kreativnost u izvođenju nastave na daljinu objavljen je popis svih nastavnika iz kojeg su studenti birali najboljeg nastavnika.  

Postupak glasanja završen je 28. lipnja 2020. godine u 24 sata te je administrator mrežne stranice Agronomskog fakulteta gosp. Davor Bevanda dostavio automatski generirano izvješće iz sustava.

U glasanju je sudjelovalo ukupno 390 studenata. Od ukupnog broja studenata, 243 ih je ispunilo kompletan anketni upitnik, 53 studenta je ispunilo djelomično, dok 94 studenta nisu uopće ispunili anketni upitnik.

Najveći broj glasova s liste nastavnika koji predaju broju studenata koji je ≤ medijanu dobio je doc.dr.sc. Ante Kasap (30 glasova), a na listi nastavnika koji predaju broju studenata koji je veći od medijana prof.dr.sc. Ivica Kisić (56 glasova). Za nagradu za kreativnost u izvođenju nastave na daljinu najveći i jednak broj glasova dobili su izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica (28 glasova) i prof.dr.sc. Ivica Kisić (28 glasova).

Povjerenstvo predlaže da se s obzirom na broj glasova dodijele četiri (4) nagrade navedenim nastavnicima.

  • Izv.prof.dr.sc. Ivica Ljubičić (Odbor za nastavu i izbor nastavnika)
  • Marija Biondić Pavlić, mag.educ.soc./phil. (Stalna predstavnica uprave za kvalitetu)
  • Mateja Grubor, mag.ing.agr. (Odbor za nastavu i izbor nastavnika, članica Studentskog zbora)

Natječaj

Online glasovati mogu studenti do 28.06.2020. do 24:00h
na adresi: https://limesurvey.srce.hr/auth/aai/634953

Na temelju članka 12. točke 2. izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (dalje u tekstu: Fakultet) od 15.5.2018., Odbor za nastavu i izbor nastavnika pokreće postupak za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavne aktivnosti – dvije nagrade, te jednu nagradu za kreativnost u izvođenju nastave na daljinu.

Cilj nagrade je istaknuti nastavnike koji se, po mišljenju studenata, posebno zalažu za kvalitetu provedbe nastave i /ili izvannastavnih aktivnosti.

Na mrežnim stranicama Fakulteta bit će objavljena imena svih nastavnika podijeljena u dvije liste, koje se formiraju na temelju medijana broja studenata kojima nastavnici predaju (skupina nastavnika koja predaje broju studenata koji je < medijanu i skupini koja predaje broju studenata većem od medijana).

Za nagradu za kreativnost u izvođenju nastave na daljinu bit će objavljen popis svih nastavnika iz kojeg će se birati najbolji nastavnik.

Pravo glasovanja imaju svi studenti Fakulteta.

Glasovanje se provodi putem aplikacije koja je dostupna na mrežnoj stranici Fakulteta od 15. do 28. lipnja 2020. Sa svake liste studenti biraju tri nastavnika.

Nakon provedenog glasovanja, Radna skupina koju imenuje Odbor za nastavu dostavit će Povjerenstvu za nagrade izvješće i predložiti po jednog nastavnika s najviše osvojenih glasova sa svake liste za dodjelu nagrade.

Prijedlozi Povjerenstva za nagrade dostavljaju se Fakultetskom vijeću koje donosi konačnu odluku o dodjeli nagrade.

Prof.dr.sc. Ivica Kisić
prodekan za nastavu