Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada: Anamarija Peter, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Energetska i funkcionalna vrijednost stranih invazivnih biljnih vrsta na području Žumberačkog gorja
26.06.2020. :: 10:00 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Božena Mitić Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Mentori doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

SAŽETAK

Strane invazivne biljne vrste uz brojne negativne ekološke, zdravstvene i ekonomske posljedice, jedan su od najvećih izazova zaštite prirode u svijetu. Vrlo često, predstavljaju dominantu vrstu na marginalnim i zapuštenim tlima, čiji broj se povećava iz godine u godinu. Smanjenje štetnih utjecaja i moguće iskorištenje biomase invazivnih biljnih vrsta, može pridonijeti stvaranju zdrave i održive okoline. Prilagodbom i nadogradnjom postojećih mjera kontrole stranih invazivnih biljnih vrsta, moglo bi se njima upravljati na održiv način. Stoga je osnovni cilj ovog istraživanja uz inventarizaciju dominantnih stranih invazivnih biljnih vrsta sa područja Žumberačkog gorja, provjeriti njihovu funkcionalnu vrijednost radi potencijalne ekstrakcije fitonutrijenata, te utvrditi energetska svojstva ove vrste biomase za potrebe proizvodnje energije.

Ključne riječi: strane invazivne biljne vrste, biomasa, energetska vrijednost, funkcionalna vrijednost, fitonutrijenti