Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Produžetak natječaja ERASMUS+ stručna praksa :: ak. god. 2020./21. (1. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2020./21. (1. krug).

Prvi krug Natječaja namijenjen je isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost u razdoblju od 01.08.2020. - 15.02.2021. Erasmus+ stručna praksa u akademskoj godini 2020./21. mora završiti najkasnije 30.09.2021.

Za studente koji se prijave na natječaj nakon 15.6.2020. više neće biti moguć najraniji polazak od 01.08.2020., nego najranije od 21.09.2020. Ovo se odnosi na sve studente čija prijavna dokumentacija bude zaprimljena nakon 15.6.2020., neovisno o datumu online prijave.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Minimalno trajanje stručne prakse u sklopu programa Erasmus+ je 2 mjeseca do najviše 12 mjeseci.

Financijska potpora iznosi 670 do 720 € mjesečno, ovisno o zemlji u koju student odlazi, a financira se cjelokupno razdoblje odobrene mobilnosti. Za studente slabijeg socioekonomskog statusa te studente s invaliditetom i drugim posebnim potrebama dodjeljuje se dodatna financijska potpora. Princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served“).

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje u državama članicama EU, te Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Student sam ili u dogovoru s voditeljem studija/mentorom pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu.

Cjelokupan tekst Natječaja dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/

Rok za prijavu: 13. srpnja 2020. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava)

Dodatne informacije te predaja prijava: postupak prijave je uslijed izvanrednih okolnosti epidemije i potresa, predviđen isključivo elektroničkim putem. Student dostavlja potrebnu prijavnu dokumentaciju Uredu za međunarodne odnose Agronomskog fakulteta na adresu umo@agr.hr. Popis dokumenata nalazi se u tekstu natječaja, str. 5.

Ured za međunarodne odnose - UMO (u zamjenu ECTS koordinatora)! (umo@agr.hr, 01 239 3611, V paviljon, 3. kat).