Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Članak doc.dr.sc. Biserke Kolarec u izboru za 15 najboljih matematičkih članaka 2019.

Među 400-tinjak radova u izboru za 15 najboljih matematičkih članaka 2019. godine našao se članak u koautorstvu Branimira Dakića, prof. i doc. dr. sc. Biserke Kolarec, djelatnice Zavoda za informatiku i matematiku. Članak "A Mathematician in Zagreb" objavljen je krajem 2018. godine u američkom časopisu The Mathematical Intelligencer.