Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji znanstveni rad doktoranda u akademskoj 2019./2020. godini

Na temelju članka 10. stavka 1. točke (d) Odluke o raspodjeli prihoda od školarina poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti i novčanih naknada za poslove na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti - poticanje znanstvene aktivnosti studenata doktorskog studija, raspisuje se natječaj za godišnju nagradu za objavu vrsnih znanstvenih radova. Dodjeljuju se tri nagrade u sljedećim iznosima: 1. nagrada u vrijednosti 4.000,00 kn, 2. nagrada u vrijednosti 3.000,00 kn i 3. nagrada u vrijednosti 2.000,00 kn (vrijednost nagrada iskazane su u bruto iznosima).

Na natječaj za dodjelu nagrade za najbolji znanstveni rad doktoranda u akademskoj 2019./2020. godini mogu se javiti doktorandi poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da je u natječajnom razdoblju akademske 2019.-2020. godine (listopad 2019. - rujan 2020. godine) objavio vrstan znanstveni rad u časopisu indeksiranom u a1 bazama podataka (Web of Science),
  • da je na predloženom znanstvenom radu prvi autor,
  • da je u natječajnom razdoblju akademske 2019.-2020. godine bio u statusu studenta poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti.

Doktorand se na natječaj može kandidirati s jednim znanstvenim radom objavljenim u časopisu indeksiranom u a1 bazama podataka (Web of Science).

Prijava za dodjelu nagrada za najbolji znanstveni rad doktoranda podnosi se putem pisarnice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u zatvorenoj omotnici s napomenom „Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji znanstveni rad doktoranda u akademskoj 2019./2020. godini“. Omotnica treba sadržavati tiskanu verziju predloženog znanstvenog rada i popratno pismo doktoranda. Prijave se prikupljaju do 11. rujna 2020. godine.   

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti na svojoj redovitoj sjednici razmotrit će pristigle prijave na natječaj te temeljem vrsnoće (indeksiranosti) znanstvenih radova donijeti odluku o rangiranju pristiglih prijava, odnosno o dodjeli nagrada za najbolji znanstveni rad doktoranda u akademskoj 2019./2020. godini. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.