Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dan doktorata biotehničkog područja 2020

Datum održavanja:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet zajedno sa Šumarskim fakultetom i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, sastavnicama područja biotehničkih znanosti  16. listopada 2020. godine organizira „Dan doktorata biotehničkog područja 2020.“. Ciljevi zajedničkog Dana doktorata su predstavljanje istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija, razmjena iskustava i povezivanje studenata doktorskih studija biotehničkog područja kao i uvid u raznolikost znanstvenog rada unutar biotehničkog područja. Domaćin ovogodišnjeg zajedničkog „Dana doktorata biotehničkog područja 2020.“ je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će predstaviti svoje istraživačke prioritete, laboratorije i opremu.

Obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju „Dan doktorata biotehničkog područja 2020.“ održati će se uživo i „na daljinu“.

Molimo stoga bivše, sadašnje i buduće studente doktorskog studija, njihove studijske savjetnike, mentore i profesore da se prijave za sudjelovanje na „Danu doktorata biotehničkog područja 2020.“  godine na „Prijavnom obrascu“ kojeg nakon popunjavanja trebaju postati voditelju PDS PZ na e-mail: aivankovic@agr.hr.

„Dan doktorata biotehničkog područja 2020.“ otvoren je za sve naše bivše, sadašnje i buduće studente, mentore, profesore i sve zainteresirane sudionike.

Prijavni obrazac

Program