Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dan doktorata biotehničkog područja 2020

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet zajedno sa Šumarskim fakultetom i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, sastavnicama područja biotehničkih znanosti  15. i 16. listopada 2020. godine organizira „Dan doktorata biotehničkog područja 2020.“. Ciljevi zajedničkog Dana doktorata su predstavljanje istraživačkih rezultata studenata doktorskih studija, razmjena iskustava i povezivanje studenata doktorskih studija biotehničkog područja kao i uvid u raznolikost znanstvenog rada unutar biotehničkog područja. Domaćin ovogodišnjeg zajedničkog „Dana doktorata biotehničkog područja 2020.“ je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će predstaviti svoje istraživačke prioritete, laboratorije, opremu te Nastavno pokusni centar u Lipovljanima.

Studenti doktorskih studija biotehničkog područja mogu predstaviti teme i postignuća svojih istraživanja usmenom ili poster prezentacijom a svi sažetci izlaganja bit će objedinjeni u „Zborniku sažetaka Dana doktorata biotehničkog područja 2020.“. Molimo da sažetke dostavite na priloženom predlošku najkasnije do 13. rujna 2020. godine na e-mail voditelja PDS PZ: aivankovic@agr.hr.

„Dan doktorata biotehničkog područja 2020.“ otvoren je za sve naše sadašnje i buduće studente, mentore, profesore i sve zainteresirane sudionike.

Dan doktorata biotehničkog područja 2020 :: Predložak za sažetak

Dan doktorata biotehničkog područja 2020 :: Program