Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana doktorskog rada :: Marin Kukoč, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
24.07.2020. :: 12:00 sati :: dvorana V/1

Napomena: U slučaju nemogućnosti održavanja obrane na fakultetu zbog pandemije COVID-19, obrana će biti održana online putem ZOOM aplikacije u isto vrijeme. Podaci za povezivanje: poveznica: https://us02web.zoom.us/j/81637624598?pwd=MUZ4OVgwU08rNnJYMXMzbHZnSUJJdz09 ; ID: 816 3762 4598; password: 9K4DXn.

Mentor doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Josip Juračak

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Mario Njavro,
  • prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec,
  • doc. dr. sc. Ornella Mikuš

Sažetak

U Republici Hrvatskoj, iako je koristila pretpristupne programe SAPARD i IPARD, nikada nije provedeno istraživanje utjecaja primljenih potpora na poslovanje korisnika. Provedene su samo evaluacije uspješnosti provedbe programa u cjelini i pojedinih mjera. U ovom smo istraživanju, temeljenom na protučinjeničnoj analizi, istražili utjecaj primljenih potpora na financijske pokazatelje poslovanja korisnika iz kategorije trgovačkih društava (d.d. i d.o.o.) koja posluju u odjeljcima 01 (Biljna i stočarska  proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima), 10 (Proizvodnja prehrambenih proizvoda) i 11 (Proizvodnja pića) prema NKD 2007 klasifikaciji.

Među financijskim pokazateljima istraživali smo utjecaj na produktivnost i zaposlenost kao jednostavne pokazatelje te na vrijednosti Altmanovog Z-skora, kao složenog pokazatelja uspješnosti poslovanja poduzeća. Altmanov Z-skor uobičajeno koristimo za ocjenu financijske (ne)stabilnosti poduzeća, a temelji se na kombinaciji pojedinačnih pokazatelja uspješnosti poslovanja izračunatih prema stavkama iz godišnjih financijskih izvješća poduzetnika.

U istraživanju smo ustanovili da korištenje potpore bilježi pozitivan značajan učinak na zaposlenost tijekom analiziranog razdoblja, a što se tiče produktivnosti, dobivanje potpore pozitivno utječe i na Ukupni faktor produktivnosti (UFP) i na produktivnost rada, kako u kratkoročnom tako i u srednjoročnom razdoblju. Također, istraživanjem je dokazan pozitivan učinak na vrijednosti imovine, prihode od prodaje i dodanu vrijednost, kako u kratkom tako i u srednjem roku nakon njihova primitka.

Zaključno, rezultati dobiveni istraživanjem pokazuju kako su primljene potpore imale značajan učinak na zaposlenost i produktivnost, dok utjecaj na Altmanov Z-skor nije dokazan.

Ključne riječi: SAPARD, IPARD, uparivanje prema sklonosti, razlika-u-razlikama, protučinjenična analiza, prosječan učinak tretmana