Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Projekt "AgroSPARC- Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama"

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama

Izvor financiranja: „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

EU Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Korisnik:  Inovacijski centar Nikola Tesla

Partner 1: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Partner 2: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Novougovoreni projekt AgroSPARC financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, usmjeren je ka jačanju primijenjenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj. Projekt će se u iduće tri godine koncentrirati na istraživanja vezana uz planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, s naglaskom na ranjive sektore upravljanja vodnim resursima i poljoprivrede. Cilj projekta je izraditi matematičke modele različitih stadija razvoja poljoprivredne kulture primjenom umjetne inteligencije te ih koristiti za predviđanje prinosa i stadija razvoja. Analiza velikog skupa podataka provest će se s obzirom na različite klimatske uvjete, umjetno stvorene i permutirane u prototipnim komorama te korelirane s identificiranim pokazateljima razvoja biljke u različitim stadijima, te različitim intenzitetom napada štetnika. Razvit će se sustav zasnovan na umjetnim neuronskim mrežama koji klasificira i odabire podatke o klimatskim uvjetima, vremenskoj prognozi i pokazateljima razvoja biljke te uči i potvrđuje matematičke modele za različite stadije razvoja biljaka na temelju velikih skupova podataka načinjenih kroz provedene eksperimente. Aktivnost pokriva određivanje strukture neuronske mreže: ulaze, izlaze, broj različitih slojeva, broj neurona po sloju, aktivacijske funkcije i sl. Prilikom određivanja strukture vodit će se računa o dostupnoj interdisciplinarnosti i domenskom znanju iz agronomije čime se očekuje značajno povećanje efikasnost u provedbi aktivnosti te konačno preciznost rezultata i smanjenje vremenskog roka za rezultate. Algoritmi neuronskih mreža ciljaju se konačno izvoditi u stvarnom vremenu s rezolucijom dostupne kratkoročne vremenske prognoze.

  • Vrijednost projekta: 3.529.172,57 HRK
  • Intenzitet EU potpore: 85%
  • Razdoblje trajanje projekta: 36 mjeseci - u razdoblju od 1. lipnja 2020 do 31. svibnja 2023.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet je partner na projektu, a voditelji na Fakultetu su doc. dr. sc. Darija Lemić i doc. dr. sc. Monika Zovko.