Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljen sveučilišni priručnik: Načela integrirane zaštite bilja

Autorice prof. dr. sc. Božena Barić i doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković u izdavaštvu Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet, objavile su  priručnik Načela integrirane zaštite bilja. Priručnik je namijenjen studentima Agronomskog fakulteta diplomskih studija Fitomedicina, Ekološka poljoprivreda i Hortikultura koji slušaju ovaj predmet kao obvezni ili izborni. Budući da nema jedinstvenog udžbenika koji bi obuhvatio  sve nastavne jedinice predviđene planom predmeta, ovim priručnikom autorice su željele olakšati studentima praćenje nastave i stjecanje potrebnih znanja. Priručnik je jednim dijelom namijenjen i studentima preddiplomskog studija Ekološka poljoprivreda koji slušaju obavezan predmet Sustavi suzbijanja štetnih organizama.

Priručnik je sastoji od devet poglavlja (uvod, procjena populacije štetnih i korisnih organizama, biološka raznolikost, ekološka infrastruktura, ekonomska prednost integrirane zaštite, minimalno zagađenje okoliša, biološka zaštita bilja, smjernice za provođenje integrirane zaštite bilja u različitim proizvodnjama i sigurnost hrane), a iza svakoga navodi se popis korištene literature, koji studentu omogućuje dodatno, šire znanje. Sve slike u priručniku su autorske. Načini procjene populacije štetnih organizama i prognozni modeli  navedeni su  za sve poljoprivredne kulture, s posebnim naglaskom na voćarstvo i vinogradarstvo zbog dugogodišnjeg iskustva autorica u području integrirane zaštite voćaka i vinove loze od štetnika.
Osim studentima Agronomskog fakulteta, priručnik je namijenjen i drugima koji imaju u programu zaštitu bilja i svima onima koji su uključeni u provođenje mjera integrirane zaštite bilja.

Odlukom Senata na prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, klasa 032-01/19-01/57, urbroj 380-062/250-20-4 od 28. travnja 2020. godine, rukopisu je odobreno  korištenje naziva sveučilišni priručnik (Manualia Univesitatis studiorum Zagrabiensis).