Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus :: Prihvaćen projekt ''RiskMan"

Prihvaćen interdisciplinarni projekt ERASMUS+ u sklopu natječaja "Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju"– EAC/A02/2019 iz područja upravljanja rizikom stranih vrsta unesenih u akvatične ekosustave

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu programskog partnera, zajedno s Sveučilištem Mugla Sitki Kocman University (MSKU) iz Turske kao koordinatora sudjelovat će u Erasmus+ projektu „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)“ – RiskMan. Projektni konzorcij RiskMan čini ukupno 13 partnera iz 8 različitih zemalja.

Financiranje ovoga 805.030,00 eura vrijednoga trogodišnjega projekta osigurano je iz linije pod nazivom "Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju"– EAC/A02/2019. U okviru financiranja ERASMUS+, timovi iz Turske, Hrvatske, Italije i Grčke, raditi će na jačanju obrazovnog kapaciteta za upravljanje rizikom unesenih akvatičnih vrsta u regiji zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Projekt će prvenstveno biti usredotočen na poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja, razvoj novih i inovativnih obrazovnih programa i modernizaciju sustava visokog obrazovanja u ciljnim zemljama, ali i prijenosa znanja za dionike koji su povezani s projektnom temom u praksi (prvenstveno s industrijom akvakulture). Projektom je predviđen i razvoj platforme „Citizen science“ koja se temelji na znanosti, a koja će se koristiti kao polazna točka za uključivanje drugih sveučilišta, agencija, međunarodnih ili nacionalnih institucija kao koristan instrument za upravljanje stranim akvatičnim vrstama. Također, ovim projektom će se pružiti prilika za prijenos znanja između akademije i prakse, odnosno praktična znanja će se primijeniti u industriji akvakulture gdje je problem stranih akvatičnih vrsta jedan od temeljnih pitanja. Uz to, projekt će se izvoditi multidisciplinarnim pristupom udruživanjem područja društvenih i prirodnih znanosti.

Kontakt osoba je prof. dr. sc. Marina Piria s Agronomskog fakulteta mpiria@agr.hr