Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

InterEnAgro :: Natječaj za stipendije

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 8. rujna 2020. (KLASA: 604-01/20-02/03, URBROJ: 251-71-29-01/9-20-6) raspisuje

Natječaj za stipendiju za pokrivanje troškova školarine za diplomski studijski program Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro)

Natječaj se raspisuje za tri (3) kandidata za pohađanje diplomskog studijskog programa Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro).

Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji su završili preddiplomski studij i stekli najmanje 180 ECTS bodova u području poljoprivrede, šumarstva, ekologije, biologije, geologije, geografije i drugih srodnih područja. Prednost će imati kandidati koji su završili preddiplomski studij Agronomskog fakulteta.

Potrebna dokumentacija:

 • Ispunjen prijavni obrazac
 • Potvrda o znanju engleskog jezika - minimalno stupanj B2 prema CEFR
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • Prijepis ocjena preddiplomskog studija
 • Diploma preddiplomskog studija ili uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju
  (ako je osoba završila preddiplomski studij)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu

Kriteriji za odabir:

 • prosjek ocjena
 • znanje engleskog jezika
 • motiviranost

Rok za prijavu: 18. rujna 2020. godine do 12:00 h

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Ured za međunarodne odnose
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
Naznaka: Za natječaj - stipendija InterEnAgro

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni 21. rujna 2020. godine

Informacije o upisu na InterEnAgro studij:

http://www.agr.unizg.hr/hr/category/diplomski_studij/89

Dodatne informacije: Ured za međunarodne odnose (tel. 01/239 3611, umo@agr.hr)