Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sustainable Fruit Growing: From Orchard to Table

Prof. dr. sc. Boris Duralija sa Zavoda za voćarstvo gostujući je urednik posebnog izdanja znanstvenog časopisa Sustainability (Q2; IF 2,58). Pozivaju se svi zainteresirani da predaju rukopis za ovo posebno izdanje "Sustainable Fruit Growing: From Orchard to Table", a više informacija o tome nalazi se na poveznici: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Fruit_Growing