Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dobitnici Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Temeljem Natječaja za dodjelu Dekanove nagrade za radove studenata u akademskoj godini 2019./2020., raspisanim 6. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za ocjenu radova zaprimilo je deset radova i ocijenilo ih sukladno Kriterijima vrednovanja izvrsnosti studentskih radova za prijavu na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade.

Dekanova nagrada u akademskoj godini 2019./2020. dodjeljuje se:

  • Rea Vrtodušić: „Inhibicijski učinak plazmom aktivirane vode na rast micelija vrste Saprolegnia parasitica, uzročnika saprolegnioze u salmonidnoj akvakulturi“; mentorica: izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
  • Ana Marija Prpić: „Procjena dnevne i sezonske aktivnosti grivastog skakača (Ammotragus lervia) u mediteranskom staništu upotrebom senzornih kamera“; mentor: izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem
  • Tatjana Grgić, Tina Rakonić: „Potvrda rezistentnosti divljeg sirka (Sorghum halepense L.) na neke ALS herbicide biotest metodom“; mentorica: izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović

Čestitamo dobitnicima i njihovim mentorima