Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Domina Delač, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Reakcija tla i vode na post-požarno malčiranje i spaljivanje biomase u Mediteranskoj Hrvatskoj
29.09.2020. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • Prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Prof.dr.sc. Paulo Pereira, Mykolas Romeris University, Environment Management Laboratory

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc.  Barbara Karleuša, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
  • izv. prof. dr. sc.  Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Sažetak

U Mediteranskom području Republike Hrvatske opasnost od pojave požara povećava se uslijed depopulacije ruralnih područja i napuštanjem poljoprivrednih površina. Kao mjera uklanjanja biljne mase sa preostalih poljoprivrednih površina često se koristi njihovo spaljivanje. Na žalost, ponekada ovo spaljivanje uzrokuje pojavu požara otvorena prostora. Kao posljedica na opožarenim površinama pojavljuju se erozijski procesi. Malčiranje je mjera uključena u post-požarnu rehabilitaciju koja se pokazala učinkovitom u prevenciji degradacije tla. Do sada na prostoru Republike Hrvatske višegodišnja istraživanja o procesima tla i vode u post-požarnom periodu nisu provedena u dovoljnoj mjeri. Istraživanje o erozijskim procesima na opožarenim površinama i vremenski procesi oporavka tla provoditi će se na dvije lokacije u Mediteranskoj Hrvatskoj. Istraživanje će otkriti najprikladnije agrotehničke zahvate za smanjenje degradacije tla u razdoblju nakon požara, stupanj negativnog djelovanja požara na fizikalne, kemijske i hidrološke karakteristike tla, te vremensku varijabilnost svojstava tla u post-požarnom periodu.