Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Početak nastave u akad. god. 2020./2021. i Svečani prijam studenata I. godine studija

Studenti prve godine preddiplomskih studija kreću s nastavom ponedjeljak, 28. rujna prema rasporedu koji će biti objavljen do petka (25. rujna).

Svim ostalim studentima (druga i treća godina) preddiplomskih studija, te svim diplomskim studijima nastave započinje 5. listopada.

Početak prvog tjedna nastave na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu posvećen je brucošima. Studenti prve godine preddiplomskih studija dobit će sve potrebne informacije za početak akademskog života i života na Fakultetu na obaveznom Svečanom prijamu brucoša u ponedjeljak, 28. rujna i na Danu brucoša u utorak, 29. rujna 2020. godine.


Raspored po studijima:

ponedjeljak, 28. rujna 2020. :: dvorana 6/A

 • 9 sati - Agrarna ekonomika, Krajobrazna arhitektura  
 • 11 sati - Agroekologija
 • 12 sati - Animalne znanosti
 • 13 sati - Biljne znanosti
 • 14 sati - Ekološka poljoprivreda, Hortikultura
 • 15 sati - Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika

utorak, 29. rujna 2020. :: dvorana 6/A

 • 9 sati - Agrarna ekonomika, Krajobrazna arhitektura  
 • 10 sati - Agroekologija
 • 11 sati - Animalne znanosti
 • 12 sati - Biljne znanosti
 • 13 sati - Ekološka poljoprivreda, Hortikultura
 • 14 sati - Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika

 

Fotogalerija

Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija
Svečani prijam studenata I. godine studija