Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dan brucoša 2020.

Datum održavanja:

Agronomski fakultet posvećuje prvi tjedan nastave studentima prve godine preddiplomskih studija. Osim svečanog prijama studenata koji se održava u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine, studenti prve godine obvezni su prisustvovati Danu brucoša koji će se održati u utorak, 29. rujna 2020. godine, u dvorani VI/A, prema sljedećem rasporedu:

  • 09 sati - Agrarna ekonomika, Krajobrazna arhitektura  
  • 10 sati - Agroekologija
  • 11 sati - Animalne znanosti
  • 12 sati - Biljne znanosti
  • 13 sati - Ekološka poljoprivreda, Hortikultura
  • 14 sati - Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika

Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje (CPSK) u suradnji s prodekanom za nastavu i Katedrom za tjelesnu i zdravstvenu kulturu organizira Dan brucoša kako bi svaki student prve godine preddiplomskog studija dobio sve potrebne informacije za početak akademskog života i života na Agronomskom fakultetu.

Program:

  • Prodekan za nastavu, prof. dr. sc. Ivica Kisić – Akademski život
  • Izv. prof. dr. sc Romana Caput-Jogunica i doc. dr. sc. Sanja Ćurković – Izvedbeni nastavni plan i program iz predmeta TZK
  • Marija Biondić Pavlić, mag.educ.soc./phil – aktivnosti CPSK-a, stručna praksa, psihološko savjetovanje: doc. dr. sc. Marina Štambuk, psihologinja

Veselimo se vašem dolasku!

 

Fotogalerija

Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.
Dan brucoša 2020.