Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

AgriFoodBoost:: H2020-WIDESPREAD - početak provedbe projekta

1. listopada 2020. počela je provedba projekta  AgriFoodBoost  - Boosting Excellence in Experimental Research for Agri-Food Economics and Management, odobrenog na natječaju H2020-WIDESPREAD-2018-2020 / H2020-WIDESPREAD -2020-5.

Projekt je usmjeren na uporabu eksperimentalne ekonomije u području poljoprivrede, hrane i okoliša te će pomoći Agronomskom fakultetu da postane vodeći regionalni centar za eksperimentalnu ekonomiju i upravljanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Aktivnosti AgriFoodBoost projekta uključuju razmjenu istraživača, tematske ljetne škole i radionice, posjete stručnjaka, sudjelovanje na konferencijama, uspostavljanje laboratorija za eksperimentalnu ekonomiju i istraživačkog centra koji će okupljati sveučilišta, industriju i javnu upravu.

Projekt traje 3 godine, a ukupna vrijednost projekta je 899.315 EUR

Nositelj projekta je Agronomski fakultet, a partneri na projektu su University of Bologna, Agricultural University Athens i Swedish University of Agricultural Sciences.

Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Marija Cerjak.