Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Agronomski fakultet objavio je knjigu „Ruralna geografija“ autora Michaela Woodsa

Ovaj sada već klasični Sage-ov udžbenik dobio je svoje hrvatsko izdanje, koje ponosno predstavljamo studentima, nastavnicima i svima ostalima zainteresiranima za istraživanje ruralne ekonomije i ruralnih društava.

Ovaj udžbenik namijenjen je prvenstveno studenticama i studentima, a njegov interdisciplinarni pristup čini ga prikladnim za brojne znanstvene discipline i studijske programe.

Izvadak s omota knjige:

Ruralna geografija detaljno objašnjava ruralne promjene usredotočujući se na:

  • procese ruralnog restrukturiranja: globalizaciju, promjene u poljoprivredi i ekonomiji, društvenu i demografsku rekompoziciju, okolišne promjene
  • odjeke ruralnog restrukturiranja: reformu ruralnih politika, nove strategije za ruralni razvoj i upravljanje, komodifikaciju sela, inicijative za zaštitu okoliša i ruralne sukobe
  • iskustva u ruralnom restrukturiranju: promjene životnog stila na selu, mlade i starije stanovnike u ruralnim društvima, teme zdravlja, stanovanja, kriminala, zaposlenosti, siromaštva i etniciteta.

Knjiga je oblikovana u kratka poglavlja i obiluje komparativnim primjerima te posebnim uokvirenim odjeljcima s definicijama ključnih pojmova i studijama slučaja upravo kako bi bila pristupačna studentima prvih godina studija.

Knjiga je također prikladna za napredne kolegije jer iznosi pregled osnovnih konceptualnih pristupa u području ruralnih studija i vodi studente prema daljnjem čitanju i mrežnim stranicama.

Ruralna geografija bit će nezaobilazna literatura na svim preddiplomskim i diplomskim studijima koji se bave ruralnim temama u geografiji i sociologiji.

Michael Woods viši je predavač na studiju socijalne geografije na Odsjeku za geografiju i geoznanosti, na Sveučilištu Aberystwyth u Walesu.

Sva pitanja vezano uz kupovinu knjige možete uputiti na e-mail adresu wenzinger ( at ) agr.hr , Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj.