Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Novi informativno-znanstveni "Universitas portal" počeo s radom


Na Dan Sveučilišta u Zagrebu, 3. studenoga 2020., s radom je započeo informativno-znanstveni Universitas portal, zamišljen kao platforma za predstavljanje svih događaja na Sveučilištu u Zagrebu, s naglaskom na predstavljanje uspjeha, postignuća i projekata studenata,sveučilišnih nastavnika i profesora našega Sveučilišta.

Portal Universitas nastao je na temeljima višegodišnjega izlaženja sveučilišnoga mjesečnika Universitas, a cilj mu je dinamičnija objava različitih sadržaja vezanih uz djelovanje Sveučilišta u Zagrebu, kao i drugih sveučilišta, znanstvenih, obrazovnih i partnerskih institucija u digitalnom okružju.

središnji portal www.universitas-portal.hr

istoimena Facebook stranica

Twitter profil