Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ivan Špelić, mag. oecol. et prot. nat., mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Utjecaj višestrukih stresora na staništa i sastav ribljih zajednica u vodotocima savskog slijeva Hrvatske
17.11.2020. :: 12:30 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom (https://zoom.us/), a bit će dostupna 17.11.2020. :: 12:30 sati :: na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/89724701762

Predloženi mentori:

  • Prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Predrag Simonović, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet  
  • Prof. dr. sc. Davor Zanella, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Hrvatska je jedna od europskih zemalja s najbogatijom slatkovodnom ihtiofaunom. Poznato je oko 145 zavičajnih te 30 stranih vrsta slatkovodnih riba. Unatoč tom bogatstvu, brojni vodotoci su izmijenjeni pod utjecajem čovjeka što se manifestira kao stres i uzrokuje promjene  kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune. Cilj istraživanja je utvrditi koje su najvažnije značajke staništa i na koji način one utječu na sastav vrsta riba unutar tekućica savskog slijeva Hrvatske. Ovim istraživanjem će se prikupiti podaci o ihtiofauni 112 vodotoka i kanala savskog slijeva panonske ekoregije Hrvatske, bilježit će se osnovne fizikalne i kemijske značajke vode te morfološke značajke staništa. Na temelju tih podataka će se odrediti stanišne preferencije zavičajnih i stranih vrsta slatkovodnih riba što će omogućiti definiranje vrijednih staništa za zavičajne vrste slatkovodnih riba te ona koja pogoduju stranim vrstama kako bi njihova kontrola bila učinkovitija.