Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u časopisu :: Molecules

U suradnji grupe autora sa Zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje  i transport, Zavoda za voćarstvo te Zavoda za poljoprivrednu botaniku objavljen je rad u časopisu Molecules (Q1; 5-Year Impact Factor: 3.589; MDPI, Switzerland).

Rad je nastao kao rezultat istraživanja u sklopu projekta: „Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije“  financiranog od Zaklade Adris u sklopu programa „Znanje i otkrića“, a voditeljica  projekta je prof. dr. sc. Martine Skendrović Babojelić.

Šic Žlabur, J.; Bogdanović, S.; Voća, S.; Skendrović Babojelić, M. Biological Potential of Fruit and Leaves of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) from Croatia. Molecules 2020, 25, 5102.

više: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/21/5102