Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ivana Rendulić Jelušić, dipl. ing. agr.

Datum održavanja:

Primjena vegetacijskih indeksa u kvalitativnom zoniranju vinograda i povećanju ekonomičnosti vinogradarske proizvodnje
26.11.2020. :: 11:00 sati :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • Izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Doc. dr. sc. Monika Zovko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. sc. Saša Žiković, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Sažetak

Vegetacijski indeksi su jednostavni i učinkoviti algoritmi za kvantitativnu i kvalitativnu procjenu vegetacijskog pokrova, bujnosti, dinamike rasta i mnogih drugih karakteristika vegetacije, a kao najprikladniji za zoniranje vinograda prema bujnosti pokazali su se NDVI, NDRE i OSAVI. Podaci će se prikupljati daljinskim snimanjima i ručnim uzorkovanjem na četiri različite lokacije sa dvije sorte vinove loze na površinama vinograda do 1 ha. Utvrdit će se mogućnost primjene VI za određivanje zona različite bujnosti unutar vinograda u tri fenofaze razvoja dviju sorata vinove loze. Zone različite bujnosti bit će validirane ručnim mjerenjima sastavnica prinosa i laboratorijskim analizama kvalitativnih svojstava grožđa na ciljanim trsovima, s ciljem uvođenja selektivne berbe te mogućnosti povećanja ekonomičnosti vinogradarske proizvodnje na površinama do 1 ha. Ekonomska opravdanost testirat će se na osnovi cjenovne diferencijacije grožđa prema kvaliteti i potrebnim dodatnim ulaganjima