Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

HZJZ :: Preporuke za nastavu na visokim učilištima

Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera - nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020.

dostupnih na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf

Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, nastavu na visokim učilištima je nužno održavati prvenstveno na daljinu uz iznimku praktične nastave, studentskih vježbi, laboratorijske nastave i terenske nastave kod koje bi nastava na daljinu u velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja, uzimajući obzir značajke tih specifičnih nastavnih procesa.

Kod održavanja ovakvih specifičnih oblika nastave koji se nužno moraju provoditi u učionicama (laboratorijima i dr.) te se nikako ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri zamijeniti nastavnom na daljinu, primjenjuju se protuepidemijske mjere navedene u ovim uputama od 31. kolovoza 2020. uz obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 2 metra između svih prisutnih osoba. Tijekom visokoškolske nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.

hzjz_preporuka_za_odrzavanje_nastave_za_vu-27-11-2020.pdf