Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u časopisu :: Earth-Science Reviews

Rad u časopisu Earth-Science Reviews (5yIF: 10.973) objavili su Kristina Krklec i David Domínguez-Villar sa Zavoda za pedologiju u suradnji sa kolegom Draženom Pericom sa Sveučilišta u Zadru. Rad naziva „Use of rock tablet method to measure rock weathering and landscape denudation“ rezultat je istraživanja koje se provodi u okviru HRZZ projekta „Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša“ (KADEME).

Krklec, K., Domínguez-Villar, D., Perica, D. (2021): Use of rock tablet method to measure rock weathering and landscape denudation. Earth-Science Reviews 212, 103449.

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103449