Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Toni Tešija, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrinih genoma na primjeru filogenije divokoza (Rupicapra spp.)
16.12.2020. :: 10:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a bit će dostupna 16.12.2020. :: 10:00 sati :: na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/85068115887?pwd=bGczelVXTFpXQWFZL2JicmNkUVBZZz09
 Meeting ID: 850 6811 5887, Passcode: 911968

Predloženi mentor:

  • doc. dr. sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet

SAŽETAK

Genomi su sve češće korišteni podaci u proučavanju biologije i evolucije organizama. Rekonstrukcija genoma provodi se u tri koraka (sekvenciranje, sastavljanje, anotacija), a za svaki korak postoji nekoliko različitih pristupa. U ovom istraživanju koristit će se nekoliko metoda za sastavljanje i anotaciju genoma divokoze (Rupicapra spp.), a dobiveni rezultati će se usporediti. Osim toga, procijenit će se pogodnosti različitih metoda za sastavljanje i anotaciju genoma, opisat će se genska raznolikost mitohondrijskog i jezgrinog genoma divokoze te će se rekonstruirati filogenetski odnosi s ciljem boljeg razumijevanja povezanosti taksonomskih jedinica roda Caprini i vrste Rupicapra. Rezultati ovog istraživanja pridonijet će boljem poznavanju raznolikosti i evolucije genoma divokoze, razjašnjavanju taksonomskih odnosa podvrsta, a sastavljeni genomi pružit će dobru referentnu osnovu za buduće populacijske i genomske analize divokoze i njenih srodnika.