Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Šime Marcelić, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod, morfologiju ploda masline i kvalitativna svojstva maslinovog ulja
16.12.2020. :: 13:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a bit će dostupna 16.12.2020. :: 10:00 sati :: na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/85068115887?pwd=bGczelVXTFpXQWFZL2JicmNkUVBZZz09

 Meeting ID: 850 6811 5887, Passcode: 911968

Predloženi mentor:

Obrana teme doktorskog rada :: Šime Marcelić, mag. ing. agr.
 Datum održavanja: 16. 12. 2020.
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirod, morfologiju ploda masline i kvalitativna svojstva maslinovog ulja
16.12.2020. :: 13:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a bit će dostupna 16.12.2020. :: 13:00 sati :: na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/82827716168

Meeting ID: 828 2771 6168

Predloženi mentori:

  • Prof. dr. sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Marija Pecina Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Maja Jukić Špika, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

SAŽETAK

Maslina (Olea europaea L.) je važna voćna vrsta na području Mediterana. Gnojidba i sorta imaju značajan utjecaj na komponente priroda masline, sastav i kvalitetu djevičanskog maslinova ulja (DMU). Sumpor (S) sudjeluje u biokemijskim putevima sinteze lipida te se intenzivno proučavan kod drugih uljarica. Ipak, njegovi učinci u uzgoju masline do sada su nedovoljno istraženi. Zbog lakšeg usvajanja sumpor u folijarnim gnojivima uobičajeno dolazi u kombinaciji s dušikom (N). Stoga, cilj ovog rada je utvrditi utjecaj folijarne gnojidbe sa S i N na kvantitativne i kvalitativne osobine DMU sorata ‘Leccino’ i ‘Istarska bjelica’ tijekom dvije godine uzgoja. Pri tom istražit će se i djelovanje S i N na morfološke karakteristike ploda kao i stanje ishranjenosti masline. Istraživanje će doprinijeti boljem razumijevanju fiziološke uloge S u uzgoju masline, a mogući pozitivni učinci folijarne primjene S i N odredit će buduće preporuke njihove šire primjene kao standardne agronomske prakse u maslinarstvu.