Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tamara Kanjuh, mag.ing.

Datum održavanja:

Genska raznolikost potočne pastrve (Salmo trutta L., 1758) dunavskog slijeva na području Hrvatske
18.12.2020. :: 11:00 sati :: online

Online putem aplikacije Zoom, a biti će dostupna na poveznici: https://us02web.zoom.us/j/86290485596

Autor slike: Prof.dr.sc. Boris Hrašovec

Predloženi mentori:

  • Prof. dr. sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. Ana Marić, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet, Srbija

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • Prof. dr. Predrag Simonović, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet
  • Prof. dr. sc. Ivana Maguire, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

U ovom radu bit će analizirana genska struktura populacija kompleksa potočne pastrve (Salmo cf. trutta) dunavskog slijeva te će se utvrditi da li je došlo do hibridizacije s unesenom atlantskom filogenetskom linijom. Prikupit će se i analizirati jedinke sa područja zapadne i istočne Hrvatske i to iz potoka na području Gorskog kotara, Žumberačkog i Samoborskog gorja, Like, kao i vodenih tijela na Psunju i Papuku.

Analizirat će se kontrolna regija mitohondrijske DNA (CR mtDNA), dio nukleusnog gena laktat dehidrogenaze (LDH-C*) i osam mikrosatelitskih lokusa. Mitohondrijski marker bit će korišten kako bi se odredio filogeografski status analiziranih populacija, a za analizu genske strukture populacija (utvrđivanje inter- i intrapopulacjske varijabilnosti) bit će korišteni mikrosateliti. LDH-C* će poslužiti za utvrđivanje hibridizacije alohtonih i autohtonih haplogrupa.

Žumberačko i Samoborsko gorje, kao i Papuk, predstavljaju zaštićena područja Hrvatske i važna su područja za očuvanje autohtone ihtiofaune. Analizom genske strukture populacija potočne pastrve na ovom području utvrdit će se njihov autohtoni status i predložiti adekvatne mjere zaštite.