Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mihaela Šatvar Vrbančić, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Iskoristivost dušika iz digestata u odnosu na mineralna dušična gnojiva
14.01.2021. :: 10:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a bit će dostupna 14.01.2021. :: 10:00 sati :: na poveznici: https://us04web.zoom.us/j/74299702373?pwd=TytKOCtXNFg5dnZGbWxFVHdOeHR1QT09

Meeting ID: 742 9970 2373, Passcode: pGc3fc

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Erik Meers, Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Željko Jukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

SAŽETAK

Digestat (fermentirani ostatak) nakon proizvodnje bioplina je visoko vrijedno nisko ugljično organsko gnojivo dobiveno anaerobnom digestijom (AD) stajskog gnoja, ostataka poljoprivrednih usjeva i/ili organskog otpada (sirovina). Tijekom procesa AD u bioplinskom postrojenju sirovine se pod utjecajem temperature i mikroorganizama razgrađuju iz složenijih u jednostavnije spojeve. Daleko najveća promjena događa se s dušikom (N), jer se dio tog N pretvara u biljci lako dostupni amonijski oblik. Istraživanje će usporediti iskoristivost N iz digestata u odnosu na mineralna dušična gnojiva. U tu svrhu postavit će se poljsko-gnojidbeni i laboratorijski pokusi. Temeljem dobivenih rezultata kemijske analize tla i biljnog materijala utvrdit će se kvalitativni i kvantitativni utjecaj digestata na tlo i biljku, te njegov učinak kao djelomične ili potpune zamjene mineralnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji.