Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Horizon 2020 :: Odobreno financiranje projekta GEroNIMO

Europska komisija je odobrila financiranje projektnog prijedloga ¨ GEroNIMO: Genome and Epigenome eNabled breedIng in MOnogastrics ¨, koji je prijavljen u sklopu natječaja H2020-SFS-2020-2 (Sustainable Food Security) pod temom SFS-13-2020 (Genome and epigenome enabled breeding in terrestrial livestock) kao akcija za istraživanja i inovacije (RIA).

Koordinator projekta je Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) iz Francuske, a Agronomski fakultet je jedan od 21 partnera iz 11 europskih zemalja uključenih u provedbu projekta. Voditelj projekta na Agronomskom fakultetu je prof. dr. sc. Danijel Karolyi sa Zavoda za opće stočarstvo, a suradnici su prof. dr. sc. Krešimir Salajpal, prof.dr.sc. Zoran Luković i doc.dr.sc. Dubravko Škorput.

Predviđeni budžet projekta iznosi 7.065.711,75 €. Trajanje projekta je 60 mjeseci, a početak provedbe predviđen je za 1. lipanj 2021. godine.

Projektni sažetak

Suočavajući se s rastom ljudske populacije, sve većim ekološkim ograničenjima i promjenama u socio-kulturološkim vrijednosti, uzgoj životinja mora se razvijati prema održivijem modelu koji jamči proizvodnju uz promicanje učinkovite upotrebe resursa, zdravlje i dobrobit životinja, te očuvanje genetske raznolikosti. Zahvaljujući najnovijim dostignućima u tzv. omičkim tehnologijama, sada je moguće preispitati uzgoj životinja iskoristivši unaprijeđena znanja unutar  genom – fenom veza koje su odgovorne za genetske i negenetske mehanizme koji kontroliraju osobine. Projekta GEroNIMO bazirati će se na kokošima i svinjama, globalno gledano najčešće korištenom izvoru animalnih bjelančevina, kako bi uzgajivačima pružio najnovije spoznaje i alate za promicanje inovativnih genomskih i epigenomskih metoda u selekciji osobina povezanih uz proizvodnju (količinu i kvalitetu), učinkovitost, produktivnu dugovječnost, plodnost, otpornost i dobrobit životinja. U tu svrhu velik broj životinja kozmopolitskih i lokalnih pasmina okarakterizirati će se fenotipski, genetski i epigenetski unutar različitih prirodnih okruženja s ciljem prepoznavanja temeljnih bioloških mehanizama koji uzrokuju varijacije unutar pojedinih osobina, kao i razvoja novih postupaka za unaprjeđenje selekcijske strategije koja uključuje genetske i negenetske čimbenike, te u konačnici prijedlog plana kojim bi se optimiziralo očuvanje genetske i epigenetske raznolikosti. Projekt GEroNIMO predlaže tržno-uvjetovane inovacije uz sudjelovanje različitih učesnika od individualnih uzgajivača do profesionalnih udruga i poduzeća iz područja animalne proizvodnje te znanstvenika, angažiranih od faze planiranja do širenja rezultata na području Europe. Kao projekt, GEroNIMO se nadograđuje na postojeće akademsko i proizvođačko znanje, te će kroz analizu velikih populacija kvantificirati doprinos genetske i epigenetske varijacije u ekspresiji gena, različitosti osobina i osobinskih kompromisa. GEroNIMO će također predložiti sveobuhvatnu i poboljšanu karakterizaciju raznolikosti uključivanjem epigenetske raznolikosti u svrhu očuvanja, a sukladno novoj integriranoj strategiji konzervacije animalnih genetskih resursa.