Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Kristina Grozić, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb
16.02.2021. :: 12:00 sati :: online

Javna obrana održat će se online putem aplikacije ZOOM, a biti će dostupna na linku: https://us02web.zoom.us/j/84520424423?pwd=SFRLVUpSUHZJOHRQMk5ZNzNvQ0pUUT09

Meeting ID: 845 2042 4423, Passcode: 356900

Predloženi mentori:

  • doc. dr. sc. Joško Kaliterna, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Povjerenstvo za obranu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr. sc. Sara Godena, znanstvena suradnica, lnstitut za poljoprivredu i turizam Poreč

Sažetak

Maslina (Olea europaea L.) jedna je od najznačajnijih voćnih vrsta na području Mediterana. Nusproizvodi od masline, poput izbojka i lista, predstavljaju bogat i neiskorišten izvor enolnih spojeva.Fenolni spojevi dio su obrambenog mehanizma masline od gljivičnog patogena Verticillium dahliae Kleb. Stoga, cilj ovog rada je utvrditi utjecaj ishrane dušikom (N) i borom (B) na fenolna svojstva različitih vegetativnih organa masline (korijen, izbojak, list) sorte ‘Istarska bjelica’. Istražit će se i učinak primjene N i B na vegetativna svojstva masline te inhibitorni učinak fenolnih spojeva na V. dahliae u uvjetima in vitro. Istraživanje će doprinijeti boljem razumijevanju uloge N i B u fenolnom profilu masline, a mogući pozitivni učinci primjene N i B očituju se kroz povećanje iskoristivosti i održivosti maslinarske proizvodnje.