Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Domagoj Stepinac, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Procjena i modeliranje tolerantnosti na klimatske stresove kod genotipova kukuruza u seriji ciljanih okolina
18.02.2021. :: 12:00 sati :: velika vijećnica

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. Prof. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek

Povjerenstvo za obranu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Vlatko Galić, znanstveni suradnik, Poljoprivredni institut Osijek

Sažetak

Suša kao jedna od ekstremnih vremenskih nepogoda ima izravan utjecaj na prinose kukuruza kao jedne od najznačajnijih žitarica u svijetu. Tijekom dvije uzastopne godine biti će postavljeni poljski pokusi na šest lokacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske u svrhu procjene rodnosti genotipova kukuruza u uvjetima nestresnih i stresnih okolina glavnog proizvodnog područja Hrvatske. Na svim pokusnim lokacijama prikupljat će se i analizirati mikrometeorološki podaci potrebni za procjenu pojave, intenziteta i trajanja suše i toplinskog stresa. Također, bilježiti će se glavne fenološke faze rasta i razvoja genotipova kukuruza te provesti mjerenja najvažnijih agronomskih svojstva. Primjenom adekvatnih metoda modeliranja, simulacije i validacije agronomskih i meteorološki podataka namjerava se istražiti razina tolerantnosti ispitivane germplazme kukuruza na sušu i toplinski stres te predložiti optimalnu metodu procjene stresnih uvjeta za potrebe učinkovitog oplemenjivanja kukuruza.