Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Zoe Andrijanić, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Cjelogenomska studija povezanosti za svojstva kvalitete zrna u soje [Glycine max (L.) Merr.]
17.02.2021. :: 10:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom, a biti će dostupna na linku:https://us02web.zoom.us/j/86922624951?pwd=c09Xbm5OM2hSNlB6RnpGUU9NV2dodz09

Meeting ID: 869 2262 4951

Predloženi mentor:

  • prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet

Povjerenstvo za obranu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Aleksandra Sudarić, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek

Sažetak

Soja [Glycine max (L.) Merr.] vodeća je uljna i proteinska kultura u svijetu, a njen uzgoj postaje sve značajniji u Europi i Hrvatskoj. Vrijednost soje proizlazi iz kemijskog sastava zrna koje je bogato bjelančevinama, uljima i esencijalnim aminokiselinama. Primjenom cijelogenomske studije povezanosti moguće je detektirati lokuse kvantitativnih svojstava (QTL) povezane sa svojstvima od interesa te selekcijom pomoću markera ubrzati njihovu introgresiju u oplemenjivačke linije u odnosu na tradicionalni pristup. S ciljem utvrđivanja fenotipskih razlika u kemijskom sastavu zrna, kartirajući panel od 192 genotipa uzgajat će se u poljskim uvjetima tijekom dvije godine. Genotipizacija panela provest će se SSR i SNP markerima u svrhu procjene genetske strukture i raznolikosti te identifikacije lokusa za poželjna fenotipska svojstva kvalitete. Odredit će se utjecaj vrste i broja markera na procjenu genetske strukture i posljedično na uspješnost identifikacije lokusa kvantitativnih svojstava.