Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u časopisu :: Frontiers in Plant Science

U suradnji grupe autora sa Zavoda za sjemenarstvo, Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku te Zavoda za ishranu bilja objavljen je rad u časopisu Frontiers in Plant Science (Q1, 5-Year Impact Factor: 5.207). Autori su istodobno i članovi Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CropBio-Div).

Gunjača, J., Carović-Stanko, K., Lazarević, B., Vidak, M., Petek, M., Liber, Z., Šatović, Z. Genome-Wide Association Studies of Mineral Content in Common Bean. Front. Plant Sci. | doi: 10.3389/fpls.2021.636484

Poveznica: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.636484/abstract