Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Iva Bažon, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Procjena morfološke i biokemijske raznolikosti biljnih genetskih izvora češnjaka (Allium sativum L.)
01.03.2021. :: 10:00 sati :: online

Javna obrana održat će se putem online aplikacije Zoom (https://zoom.us/), a bit će dostupna 01.03.2021. :: 10:00 sati :: na poveznici  https://us05web.zoom.us/j/82930735595?pwd=bHZBalhBZ0ZoUWZBUUNDRUNQMDl5dz09

Predloženi mentori:

  • izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • dr.sc. Dean Ban, Institut za poljoprivredu i turizam

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • dr.sc. Igor Lukić, Institut za poljoprivredu i turizam

Sažetak

Češnjak (Allium sativum L.) se uzgaja diljem svijeta, a koristi se kao začin ili u ljekovite svrhe. Tradicijski kultivari češnjaka prilagođeni su lokalnim agroekološkim uvjetima pa stoga mogu imati specifična morfološka i biokemijska svojstva, koja su nedovoljno istražena. Istraživanje će se provesti na primkama češnjaka prikupljenim iz različitih krajeva Hrvatske i Europskih zemalja. Morfološka svojstva češnjaka bit će opisana pomoću ECP/GR deskriptora za Allium vrste, te će se dodatno izmjeriti masa, promjer i visina za svaku primku. Biokemijske analize će uključivati utvrđivanje sadržaja organosumpornih hlapivih spojeva, ukupnih fenola i antioksidacijskog kapaciteta. Karakterizacija kolekcije biljnih genetskih izvora češnjaka je važna za selekciju klonova boljih agronomskih i hranjivih vrijednosti koji su relevantni za unaprjeđenje uzgoja.