Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u časopisu :: Environmental Sciences Europe

Skupina autora Zavoda za melioracije, Zavoda za pedologiju i Hrvatskog geološkog instituta objavila  rad u časopisu Environmental Sciences Europe (Q1, IF 5.394) dostupan na linku ispod.

Gabrijel Ondrasek, Helena Bakić Begić, Davor Romić, Željka Brkić, Stjepan Husnjak, Marina Bubalo Kovačić. 2021. A novel LUMNAqSoP approach for prioritising groundwater monitoring stations for implementation of the Nitrates Directive. Environ. Sci. Eur. 33, 23. https://doi.org/10.1186/s12302-021-00467-1

U radu je predstavljena inovativna LUMNAqSoP metodologija prioritizacije postaja monitoringa podzemnih voda unutar agroekosustava, a za potrebe Nitratne direktive u R. Hrvatskoj. LUMNAqSoP pristup je moguće primijeniti za utvrđivanje nitrata, te raznih drugih pritisaka iz (agro)okoliša na hidro resurse, što ga čini vrlo korisnim alatom u strateškom planiranju i upravljanju prirodnim resursima na lokalno-regionalno-nacionalnoj razini.

Rad je rezultat aktivnosti na interdisciplinarnom SAGRA 2 projektu (www.voda.hr.sagra 2), naručitelj R. Hrvatska, Hrvatske vode, voditelj prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek.