Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

ACS - Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra)

ISSN 1313-7776 (Online)
ISSN 1331-7768 (Print)

Posjetite stranice online izdanja časopisa ACS-Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra). ACS je znanstveni časopis iz polja poljoprivrede sa dugom tradicijom još od davne 1911. godine.

Imate slobodan pristup punim tekstovima svih članaka publiciranim u ACS tiskanom izdanju časopisa od 1998. godine do sada. Članci su dostupni kao Portable Document Format (PDF) datoteke.

Potpuni pristup svim radovima je slobodan.

http://acs.agr.hr